Co to jest Kinect?

Co to jest Kinect?

Kinect to urządzenie wejściowe, czujnik ruchu dla konsoli Xbox 360 jak również Xbox One, wyprodukowane przez Microsoft. Urządzenie pozwala użytkownikowi na interakcję z konsolą bez konieczności używania kontrolera, poprzez interfejs wykorzystujący gesty wykonywane przy pomocy kończyn i całego ciała, jak i przez komendy głosowe.

Kinect został wprowadzony do handlu 4 listopada 2010 w Ameryce Północnej, 10 listopada 2010 w Europie, 18 listopada 2010 w Australii, Nowej Zelandii i Singapurze oraz 20 listopada 2010 w Japonii.

Urządzenie posiada dwie kamery, promiennik podczerwieni, macierz czterech mikrofonów kierunkowych, akcelerometr i napęd pozwalający na uchylanie głowicy.

Pierwsza z kamer to standardowa kamera wizyjna RGB, o rozdzielczości 640×480, wykorzystywana do przetwarzania obrazu wizyjnego (m.in. rozpoznawanie twarzy) oraz nanoszenia kolorów i tekstur na obiekty wirtualne.

Druga jest częścią podsystemu sensora, zwracającego informację o głębokości. Podsystem ten działa na zasadzie pomiaru odległości za pomocą światła strukturalnego. Promiennik podczerwieni wyświetla przed kamerą chmurę punktów, których położenia rejestrowane są przez kamerę z filtrem podczerwonym.

Uzyskana rozdzielczość informacji o głębi z kamery to 300×200 i dalej, jest programowo interpolowana do rozdzielczości kamery wizyjnej (640×480). Zakres działania czujnika odległości to 0,4-6,5 m.

Informacja o odległości we wszystkich punktach daje możliwość programowego odczytania np. sylwetki człowieka i wykrycia jego gestykulacji.

Zastosowanie metody światła strukturalnego pozwala na bezbłędne działanie sensora tylko w pomieszczeniach – odczyt jest wrażliwy na zbytnie nasłonecznienie.

Zobacz listę dostępnych gier na Kinecta.